Kvalitetspolitikk og strategiplan

Kvalitetspolitikk S.Q.P.

Langsiktige mål:

S.Q.P. skal gjennom utøvelse av et godt tiltaksarbeid sikre at arbeidstakere bidrar til samfunnet gjennom aktiv deltakelse i arbeidet ved s.q.p. Gjennom dette vil arbeidstakere være en del av det lokale og regionale næringslivet, og være en del av et levende lokalsamfunn. Vi skal ha fokus på kontinuerlig forbedring, gjennom forbedringstiltak tilpasset bedriftens størrelse.

Dette skal vi oppnå gjennom å ha en strategiplan/kvalitetspolitikk som skal bidra til å sikre høy kvalitet i forhold til produksjon av varer og tjenester, og at vi forvalter vår oppgave overfor ansatte, arbeidstakerne, kunder, samarbeidspartnere og miljø, på en god og betryggende måte.

S.Q.P. skal være en seriøs tiltaksarrangør for VTA.

S.Q.P. vil levere produkter og tjenester med en kvalitet som tilfredsstiller ønsker og forventninger fra arbeidstakerne, kunder og samarbeidspartnere.

For å nå disse mål vil vi ha:

Et kvalitetssystem som tilfredsstiller kravene til ISO.

Kvalitet på produkter og leveringspunktlighet til våre samarbeidspartnere.

Ha kvalitetsarbeid på dagsorden

Beholde godkjenning som tiltaksarrangør. Skal levere tjenester etter kravspesifikasjon.

For å se ny strategiplan 2018-2024 Klikk her