Visjon - Sammen for en bedre hverdag

Snartemo Quality Products AS ble stiftet 11.08.1993. Bedriften er 100 % eid av Hægebostad kommune. Bedriften etablerte seg som leietaker i Snartemo Industribygg AS. Produksjonen startet opp i mars 1994.

2003 begynte planarbeidet for etablering i nye lokaler - samme år ble det inngått langsiktig leieavtale med NSB om etablering på jernbaneområdet. Nye lokaler sto klare til bruk sommeren 2004. Offisiell åpning - av litt i underkant av 800 kvadratmeter nye lokaler - var 18.11.2004.

Høsten 2017 tok vi i bruk ett nytt kaldtlager for råvarer og ferdig produserte produkter.


01

Formål

Selskapets formål er drive varig tilrettelagt arbeid, handel produksjonsvirksomhet, samt annen virksomhet som naturlig står i forbindelse. Selskapet skal gjennom næringsvirksomhet tilby utvikling og vedlikehold av kompetanse hos arbeidstakere med spesielle behov.

Les mer

02

Strategi

Vår strategiplan/kvalitetspolitikk skal bidra til å sikre høy kvalitet i forhold til produksjon av varer og tjenester, og at vi forvalter vår oppgave overfor ansatte, arbeidstakere, kunder, samarbeidspartnere og miljø, på en god og betryggende måte.

Les mer

03

Hvordan få jobb hos oss

Vil du vite mer om hvordan du kan søke jobb hos oss. 

Les mer her

Les om vårt prosesskart her