SQP-safe

Tekstilavdelingen vår produserer produkter innen helsesektoren. (SQP-Safe)
I tillegg reparerer vi møbler, scootersaler, sekshjulerseter, truckseter og annet.