ISO 9001

Vi er sertifisert:

Snartemo Quality Products AS er  sertifisert i ISO 9001 frem til høsten 2023. Da er det tid for ny oppfølgingsrevisjon.

Det å være sertifisert i ISO gir tjenesteleverandør NAV i velferdssektoren anledning til å sikre kvaliteten på tjenestene bedriften leverere til arbeidstakere og andre samarbeidspartnere.

Gjennom ekstern revisjon har bedriften dokumentert at den tilfredsstiller de kriterier og krav som skal være innfridd for å bli godkjent som tiltaksarrangør for tiltaket varig tilrettelagt arbeid.