Hva er Varig tilrettelagt arbeid

Varig tilrettelagt arbeid

Kan tilbys personer som har behov for arbeid i en skjermet virksomhet, med arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes yteevne.

Hvem kan få varig tilrettelagt arbeid?

Dersom du har eller i nær framtid ventes å få innvilget uførepensjon og har behov for spesiell tilrettelegging og oppfølging, kan du være aktuell for tiltaket.

Arbeidet skal bidra til:

  • utvikling av dine ressurser gjennom tilrettelagt arbeid
  • kvalifisering gjennom produksjon av varer og tjenester

Du er arbeidstaker i henhold til arbeidsmiljøloven, og det skal ligge en arbeidskontrakt til grunn for ansettelsesforholdet.


Varighet på tiltaket

Tiltaket er ikke tidsbegrenset. Det skal likevel jevnlig vurderes om det kan være aktuelt med overføring til andre arbeidsrettede tiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid.


Hvordan søker du?

Ta kontakt med NAV-kontoret der du bor.