Miljø

Bedriftsbygget utgjør i underkant av 800 kvadratmeter. I 2017 tok vi i bruk ett nytt kaldtlager på ca 420 kvadratmeter. Produksjonslokalene oppvarmes av materialkapp fra vår palleproduksjon.