Equass

Vi er re-sertifisert:

Snartemo Quality Products AS er for 4 gang re-sertifisert i henhold til den europeiske kvalitetsstandarden Equass. Sertifiseringen gjelder frem til juni 2019.

EQUASS er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern godkjenning. Det gir tjenesteleverandører i velferdssektoren anledning til å sikre kvaliteten av tjenestene overfor arbeidstakere og andre samarbeidspartnere.

Gjennom ekstern revisjon har bedriften dokumentert at den tilfredsstiller de kriterier og krav som skal være innfridd for å bli godkjent.

EQUASS er utviklet av organisasjonen European Platform for Rehabilitation (EPR). Mange av bedriftene kjenner ISO- systemet og en del er ISO sertifisert. EQUASS- systemet er noe liknende men den viktigste forskjellen er at det er tilpasset bedrifter som leverer attføringstjenester.

Systemet baserer seg på en egenerklæring med 180 spørsmål, en vurdering av svarene og en ekstern revisor som besøker bedriften og evaluerte om bedriften reelt sett fungerer i henhold til egenerklæringen.